2016-2017 LTU Formula Hybrid Sponsors

   
Executive Level Sponsors:

   
Molex-185-NoTag.png
   
Corporate Level Sponsors:
   
kVA-Logo-RGB).png CONTINENTAL-logo Grupo-Antolin.jpg
  comau1.jpg  
   
 Affiliate Level Sponsors: 
   
 asian mart Behco-MRM.png  fuji buffet
     
 spike.png  brembo-logo.jpg  Diehls.gif
   
   

Special Thanks to:

Jiawei Ji

Shihong Zheng

Xusheng Zhou

Precision Autohaus, Inc.

Gloria Simi

Abdullah Alnasser

 
 
 
 
     
Lawrence tech   bdm.png
formula hybrid SAE IEEE